Senin, 21 September 2015

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
SMP ISLAM ARRIYADUL HUDA
SEMESTER 1 (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No

Nama Guru
L/P
Jabatan
Jenis Guru
Bid.Studi
Tugas Tambah
Jam Mengajar
Jml
Ket
VII
VIII
IX

Nurwati,S.Pd.I
p
Kepala Sekolah
Gr.Pel
A .PAI
B.SBK
2
2
2
2
8

1
Sumiyati
P
Bendahara sekolahan2
Ende, S.Ag.,MM
L

Gr.BP
BK

2
2
2
6

3
Asep Anwar, S.Pd
L
Wakasek Kurikulum
Mt.Pel.
IPA4

4

4
Endang Sulaeman M.
L
Wakasek Kesiswaan
Mt.Pel.
B. Sunda

2

2

2

6

5
Arim
L
Guru / TU
Mt.Pel.
Matematika
4
4
4
12

6
Ahmad Suryani, S.Pd.I
L
Guru
Mt.Pel.
Ekskul Pramuka

7
Ust. Abdul Qodir
L
Guru
Mt.Pel.
BTA
2
2
2
6

8
Sinta Dwi Fajriyah
P
Guru
Mt.Pel.
IPS
Wali kelas VIII
4

4

4

12

9
Anta
L
Guru/Kepala Laboratorium
Mt.Pel.
TIK
Ekskul Komputer
Wali kelas VII
2

2

2

6

10
Oktania Jayanti
P
Guru
Mt.Pel.
PLH
2

2

2
6

11
Dede Teguh Permana, S.Pd
L
Guru
Mt.Pel.
PKN
Ekskul Olahraga
Wali kelas IX
2

2

2

6

12
Yanti Ratnasari
P
Guru
Mt.Pel.
SBK4

4

13
Roni Sahroni
P
Guru/Pembina Inggris Club
Mt.Pel.
B.Inggris
IPA
2
4
2

2

16


14
Dani Permana
L
Guru/Kepala Perpus
Mt.Pel.
B. Indonesia
Pjok
4
2
4
2
4
2
18

15
M.Fuad Fikruzzaman
L
Guru
Mt.Pel
IPA


44

16
Dewi Renni Nurandinie
P
Guru
Mt.Pel.
IPA


22
                        Ditetapkan di     :    Leuwiliang
                                                                                                            Pada tanggal     :    27 Juli 2015    
                                                                                                                                                                                  Kepala Sekolah,
                                Nurwati,S.Pd.I
                                NIP. ……………….


Jumat, 28 Agustus 2015

DATA GURU DAN PEGAWAI
SMP ISLAM ARRIYADUL HUDA

1. ENDE,S.Ag.MM                                            : PENGELOLAH YAYASAN
2. SUMIYATI                                                     : BENDAHARA
3. NURWATI,S.Pd.I                                           : KEPALA SEKOLAH
4. ASEP ANWAR,S.Pd                                      : WAKIL KEPALA SEKOLAH
5. ENDANG SULAEMAN,S.Pd                        :GURU PELAJARAN
6.ARIM                                                                : SETAF
7.ANTA
8 SINTA DEWI FAZRIAH,S.Pd
9.MUHAMMAD FUAD
10. DANI PERMANA
11. OKTANIA JAYANTI
12 DEWI RENNY NURANDINIE
13. DEDE TEGUH,S.Pd
14 RONI